José Luiz Nobre Ribeiro

Presidente, Cons. de Consumidores da CEMIG